Integritetspolicy

Policy gällande data, sekretess samt cookies gällande Xelano Byggnads AB.

Xelano Byggnads AB
Pallvägen 20
247 63 Veberöd

Xelano Byggnads AB är som dataansvarig skyldigt att skydda era personuppgifter och vår strävan är att ni känner er trygga med vår hantering av dem. Vi hanterar era personuppgifter enligt denna integritetspolicy och gällande lag.

 
Typer av personuppgifter och användning av dem

Xelano Byggnads AB samlar in information om er i följande fall: Vi samlar endast in nödvändiga uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpshistorik, kreditupplysningar, kakor (cookies) och IP-adress.

Era personuppgifter samlas till exempel in i samband med att ni besöker webbplatsen, ingår avtal, kreditvärdering och när ni skickar en fråga via e-post eller annat digital media.

Xelano Byggnads AB använder exempelvis era personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst för vilka uppgifterna har samlats in. Uppgifterna används utöver detta för att få större kännedom om er och övriga besökare på webbplatsen. Sådana besök kan bland annat omfatta undersökningar, statistik och analyser med avseende på förbättring av produkter, tjänster och teknik samt visning av marknadsföringsrelaterat innehåll och erbjudanden, vilket är anpassat till era intressen som tillgängliggör det för er via elektronisk post eller andra tekniker (när ni har begärt det).

Webbplatsen använder egna och tredjeparts kakor till exempel för att rikta annonser eller information till er. På dessa tredjepartswebbplatser kan ni läsa mer om hur vi använder kakor på webbplatserna och i så fall vilka kakor och i vilket syfte. Ni får också information om hur ni aktivt kan välja bort kakor från din browser.

 
Lämna ut uppgifter

Vi kan i vissa fall lämna ut de personuppgifter som vi har samlat in om er. Era personuppgifter kan till exempel vidarebefordras till: (1) leverantörer som vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet (till exempel leverantörer av tjänster, teknisk support och leveranstjänster , eller (2) om det krävs i enlighet med ett domstolsbeslut eller enligt gällande lag.

Vi kommer att vidarebefordra data i den omfattning och till de det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst som ni efterfrågar, till exempel att ingå ett avtal med oss och i samband med produktion av digital material och liknande tjänster, för vilka det är ofrånkomligt att vi använder din information. Slutligen lämnar vi ut era personuppgifter till sociala medier när det gäller marknadsföring av Xelano Byggnads AB’s tjänster.

 
Hur skyddar vi era personuppgifter?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot att andra orättfärdigt skaffar sig tillgång till dina uppgifter.

I praktiken är det inte möjligt att upprätta 100 procent säkerhet, och vi kan därför inte garantera att uppgifter är skyddade fullt ut mot att någon lyckas kringgå säkerhetsåtgärderna och skaffar sig tillgång till informationen. Ni lämnar med andra ord ut dina personuppgifter egen risk.

 
Uppdatera, radera eller rätta dina uppgifter

Om du vill ha tillgång till den information som vi hanterar om er hos Xelano Byggnads AB, kan du vända dig till oss info@xelano.se eller på telefon +46 79 339 70 20.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om det visar sig att dessa personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande, har ni rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller raderar dessa uppgifter. Dessutom kan ni alltid invända mot att uppgifter om er blir föremål för ytterligare behandling.
Ni har också möjlighet att framföra klagomål till datainspektionen, som kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se. Ni finner mer information på datainspektionens webbplats här.

 
Hur länge sparas dina uppgifter?

Xelano Byggnads AB lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna leverera den tjänst som du har begärt och så länge som det är nödvändigt i ett legitimt syfte eller som det krävs enligt lag. Vi raderar och anonymiserar därför era personuppgifter kontinuerligt, allteftersom syftet för datainsamlingen upphör.

 
Ändringar

Det kommer att bli nödvändigt att uppdatera och ändra denna policy. Xelano Byggnads AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela er via webbplatsen eller via e-post. Den aktuella versionen av denna policy kan hittas på vår webbplats. Det kan du kontrollera genom att notera nedanstående datum.
Reviderad 2021-02-13

Cookiepolicy

XELANO BYGGNADS AB försöker skapa en webbplats med innehåll som är mest relevant för dig. För att detta ska vara möjligt, använder vi tekniker som kan samla in, bearbeta och sortera information om hur besökare använder webbplatsen.

XELANO BYGGNADS ABs användning av cookies kan leda till behandling av personuppgifter och vi rekommenderar att du också läst igenom

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som vi sparar på datorn för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och att känna igen datorn. En cookie innehåller endast text, är inte ett program och inte innehåller virus.

 
Webbplatsens användning av cookies

Cookies är nödvändiga för att få webbplatsen att fungera. Cookies hjälper oss också att få en överblick över ditt besök på webbplatsen, så att vi kontinuerligt kan optimera för dina behov och intressen. Cookies minns till exempel: Vad du lägger i någon kundvagn, om du tidigare har besökt sidan, oavsett om du är inloggad och språk och valuta som du vill ska visas på webbplatsen. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser till dig på andra webbplatser. Generellt använder vi cookies som en del av vår service för att visa innehåll som är så relevanta som möjligt för er. Nedan finns en översikt av webbplatsen användning av cookies.

 
Cookies från tredje part

På webbplatsen, andra företag in och läsa cookies. Du kan välja att avvisa cookies från tredje part i din webbläsare – som anges nedan. Om du väljer att avvisa cookies från tredje part i din webbläsare kan det finnas funktioner på webbplatsen, kan du inte använda. Du kommer att få ett felmeddelande, som du kan läsa hur du ändrar inställningarna för cookies från tredje part, så att du kan uppnå de önskade behandlingarna.

 
Om du vill avvisa eller radera dina cookies

Avvisa cookies:
Du kan alltid vägra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Där du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Tänk dock på att om du gör, det finns många funktioner och tjänster, kan du inte använda, eftersom dessa funktioner och tjänster förutsätter att webbplatsen kan komma ihåg de val du gör.

Du kan stänga av cookies från Google Analytics här.

Ta bort cookies:
Cookies som du tidigare har accepterat kan lätt tas bort. Om du använder en PC / dator med en nyare webbläsare kan du radera cookies genom att använda kortkommandon: CTRL + Skift + Delete.

Fungerar kortkommandon inte, och / eller med hjälp av en MAC, bör du börja med att ta reda på vilken webbläsare du använder och klicka sedan på lämplig länk:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox
Flash-cookies (för alla webbläsare)
iPhone, iPad och andra Apple
Telefoner med operativsystemet Android
Telefoner med Windows 7

Kom ihåg: om du använder flera webbläsare, ta bort cookies i dem alla.

Cookieinnehåll senast uppdaterad  2021/02/13

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.