2017-05-09 Speciella väggar

 • Bild 7
 • Bild 3
 • Bild 4
 • Bild 5
 • Bild 6
 • Bild 1
 • Bild 2
 • Bild 7
 • Bild 3
 • Bild 4
 • Bild 5
 • Bild 6
 • Bild 1
 • Bild 2

Vi vill tacka Börje för förtroendet att vi fått renovera ert hem. Väldigt roligt med annorlunda projekt!