Fönsterrenovering

I en gammal byggnad har fönstret stor betydelse för hela husets utseende. Fönstrets indelning med spröjsar och poster samt fodrens utformning markerar vilken tidsepok byggnadsstilen representerar. Ett felaktigt fönsterbyte kan få konsekvenser för hela byggnandens utseende och uttryck. Dessutom påverkas hela den omkringliggande miljön.

Flagnande och ruttnande fönsterbågar skapar dyra merkostnader

Flagnande och ruttnande fönsterbågar är idag ett stort problem som skapar dyra merkostnader i renovering för husägarna. Poröst virke, otillräckliga grundningar och hårda slutstrykningsfärger har bäddat för skadorna och gjort att man tvingats till kortare intervaller mellan ommålningarna.

Utnyttja vår erfarenhet och eliminera risken för rötskador 

Förr byggdes fönster uteslutande av kärnvirke som målades med linoljefärg och som fortfarande, trots tidens tand håller mycket hög kvalitet. Genom att anlita oss och utnyttja vår erfarenhet av trä- och målningsbehandlingar, kommer Ni att eliminera risken för rötskador och avflagning i framtiden.